Samen hebben we al undefined bomen geplant!
Gratis verzending vanaf €40 (in Nederland) + Retour in 30 dagen.
Write. Rewrite. Reforest.
February 8, 2023

MOYU nóg duurzamer dan verwacht?

Auteur: Tessa Mouw, scriptieonderzoekDe huidige samenleving maakt zich steeds meer zorgen over het milieu. Het is dan ook voor MOYU van belang om onderzoek te blijven doen naar de milieu-impact van hun producten. Om de milieu-impact in kaart te brengen is het uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA) een handige methode. Een levenswatte? In dit blog neem ik je mee met mijn onderzoek naar de LCA van MOYU’s A5 hardcover notitieboek in vergelijking met de footprint van een papieren notitieboek.

Als eerst: Wat is een LCA?

Een LCA is een methode om de invloed van producten, diensten en menselijke activiteiten op het milieu in kaart te brengen. Kenmerkend voor een LCA is dat de gehele levenscyclus van het product in kaart wordt gebracht, vanaf de winning van grondstoffen tot en met de afvalverwerking. Zo lijkt bijvoorbeeld een computer in plaats van een kladblok gebruiken veel duurzamer. Maar een computer heeft stroom nodig en een datacenter. En hoeveel impact heeft het bouwen van een datacenter wel niet? Is een computer dan wel zo duurzaam? Al deze, misschien wel onzichtbare, factoren kunnen meegenomen binnen een LCA. Op deze manier is het mogelijk om de totale milieu-impact van een product te beoordelen. Daarnaast geeft het aan waar in de keten de milieubelasting ligt zodat er alternatieven aangeboden kunnen worden.De LCA is sinds de jaren negentig gestandaardiseerd door de International Organization for Standardization (ISO) in de ISO-normen 14040 en 14044. De ISO 1440 biedt een standaard kader, om de principes en vereisten op de juiste manier toe te passen in een LCA. De procedure van een LCA wordt onderverdeeld in de volgende vier fases:Definitie van Doel en Omvang: In fase één wordt er duidelijk in kaart gebracht wat er wordt geanalyseerd en de reikwijdte hiervan. Om het doel goed te kunnen bepalen is het vaststellen van een precieze vraagstelling een vereiste. Verder is het ook belangrijk om de doelgroep en de beoogde toepassing te bepalen. De reikwijdte van het doel wordt bepaald door het tijdsbestek, de nauwkeurigheid van het onderzoek, het technologische bereik en tot slot de gebruikte analysemethode. Het is bij het bepalen van het doel en omvang niet alleen van belang om gegevens te verzamelen rondom het onderwerp milieu-impact, maar er wordt ook rekening gehouden met de beslissingen en keuzes rondom die gegevens.Inventaris Analyse: Tijdens de tweede fase, de levenscyclusinventarisatie, wordt het productsysteem gedefinieerd. Hierbij worden de milieu-inputs en outputs, oftewel alles wat in fase een is gedefinieerd, gekwantificeerd en in functionele eenheden gezet. De gegevens worden verzameld door middel van dataverzameling. Mochten er kwalitatieve gegevens nodig zijn, kan er gebruik gemaakt worden van vragenlijsten.Impact beoordeling: Wanneer de gegevens zijn verzameld is het tijd om in fase drie de resultaten te vertalen naar het begrip van milieueffecten en maatschappelijke voorkeuren. Denk hierbij aan de uitstoot van klimaatverandering met verschillende wegingsfactoren of impactfactoren. Verder wordt er ook vooral gekeken naar eventuele aanpassingen in het systeem, zoals bijvoorbeeld het product transporteren met een zuiniger voertuig. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van verschillende methoden voor milieueffectbeoordelingen. Meestal worden hier softwareprogramma’s voor gebruikt zoals EcoChain.Interpretatie: In de vierde en tevens laatste fase wordt de levenscyclusanalyse geïnterpreteerd. Zo kan er een conclusie en aanbeveling omtrent de resultaten uit de eerdere fases gemaakt worden.
LCA toepassen op MOYU

Nu genoeg gepraat over het algemene deel van de LCA. Laten we deze stappen toepassen op het onderzoek naar de LCA van MOYU’s A5 hardcover notitieboek in vergelijking met een papieren notitieboek!Tijdens dit onderzoek zullen vergelijkingen worden gemaakt tussen tweeproducten met dezelfde functie. Door een functionele eenheid (FU) vast te leggen, kunnen de verschillende vormen van notitiesystemen eerlijk met elkaar vergeleken worden. Omdat steenpapier en houtpulp niet overeenkomen in gewicht en oppervlakte, wordt de FU bepaald op basis van de prestatie die de notitieboeken leveren: notities mogelijk maken gedurende drie jaar. Aangezien steenpapier en houtpulp papier een verschillende levensduur hebben, luidt de functionele eenheid als volgt: drie jaar lang gebruik van een notitieboek.Daarna is de systeemgrens bepaald. De systeemgrens bepaald welke onderdelen van de keten worden meegenomen in de berekening en welke onderdelen niet. Om de systeemgrens van de notitieboeken te bepalen, is de vraag ‘Welke onderdelen vallen gezien de functionele eenheid binnen het systeem?’ dan ook cruciaal. Zo is het binnen een LCA niet noodzakelijk om alle processen in kaart te brengen, maar kan er ook gekeken worden naar bijvoorbeeld alleen de recycling. De systeemgrens die tijdens dit onderzoek is gehanteerd wordt ‘Cradle to grave’ genoemd. Cradle to grave oftewel wieg tot graf, brengt de winning van de grondstof tot en met de afvalfase in kaart. De levensfases productie, transport en end-of-life worden hierbij gedekt en alle inputs en outputs komen in aanmerking. Met betrekking tot de papierindustrie is dit bijvoorbeeld vanaf de winning van het zaadje van de boom tot en met het verbranden van het papier. Het bevat in dit geval dus niet de recycling.Rekenen!

Nadat het duidelijk was wat er geanalyseerd ging worden, is het dan eindelijk tijd om de LCA te berekenen. Dit is gedaan met behulp van het softwareprogramma EcoChain Mobius. Hiervoor is gekozen omdat EcoChain over een uitgebreide database rondom alle materialen van een notitieboek beschikt. Zo is het mogelijk om producten makkelijk te vergelijken, aangezien er veel data over verschillende materialen, energieën etc. beschikbaar is. EcoChain gebruikt secundaire gegevens en haalt naast hun eigen database, ook data van grote databases zoals Ecoinvent. Hierdoor heeft EcoChain al meer dan 250.000 producten in hun database staan!


Resultaten

Door de gegevens van de productie, transport en end-of-life van beide producten in EcoChain Mobius in te voeren, en data eraan te koppelen, wordt uiteindelijk de totale milieu-impact berekent. Hieruit is gebleken één papieren A5 notitieboek 0.4 kilogram CO2 equivalent uitstoot. De totale uitstoot van één MOYU uitwisbaar Notitieboek A5 | Hardcover | Ringband is 0.37 kilogram CO2 equivalent. Echter, hebben we eerder benoemd dat de producten worden vergeleken op basis van de FU drie jaar lang gebruik van een notitieboek. Aangezien MOYU’s notitieboeken uitwisbaar zijn, hebben we gezegd dat 1 MOYU in drie jaar tijd 15 ‘normale’ notitieboeken vervangt. Dit betekent dat je met het kopen van één MOYU uitwisbaar Notitieboek A5 | Hardcover | Ringband 5,63 kilogram CO2 equivalent bespaart!Conclusie

Het kopen van een MOYU-notitieboek is dus zeker duurzamer! De besparing van 5,63 kilogram CO2 equivalent staat gelijk aan 25 kilometer autorijden. Het kopen van een MOYU betekent dus niet dat jouw volledige CO2-footprint wordt goed gepraat. Om klimaatverandering echt tegen te gaan zou de mens zijn gehele leefpatroon drastisch moeten veranderen. Het kopen van een MOYU is wél een goede stap in de juiste richting. Dus aarzel niet en koop voortaan een MOYU in plaats van een papieren notitieboek!

Gepubliceerd op:
February 8, 2023
Category
Duurzaamheid
Winkelmandje(0)

Je winkelmandje is leeg